top of page

Začíná pilotní projekt na obnovu zeleně v centru města Brna

Ulice Orlí v úseku mezi ulicemi Masarykova a Josefská představuje významný veřejný prostor v historickém centru města Brna. Je také jednou z mála ulic v této části města, kde se vyskytuje souvislé stromořadí. Stav stromů a povrchů je zde ale havarijní. Pilotní projekt ověří možnost výsadeb a obnovy stromořadí v centrální části města, kde jsou prostorové a technologické podmínky velmi limitované.


Kancelář architekta města Brna (KAM) se na podnět výzkumného ústavu VUT Brno AdMas zabývala prověřením možností obnovy stromořadí s využitím principů modrozelené infrastruktury. Jako modelové území byla vybrána právě ulice Orlí. Veřejná zeleň města Brna, o.p. bohužel potvrdila neuspokojivý až havarijní stav stromořadí s důrazem na nutnost obnovy v nejbližším možném časovém horizontu.


KAM navrhla řešení, které je z hlediska proveditelnosti realizovatelné a zároveň přinese významné zlepšení stavu a to i v dlouhodobém měřítku. Ve spolupráci s Odborem dopravy MMB bylo dohodnuto, že společně s obnovou stromořadí bude provedena celoplošná obnova povrchů v části ulice Orlí mezi ulicemi Masarykova a Josefská. V řešené části budou doplněny umělé vodící linie. Dále bude vyměněn mobiliář (odpadkové koše, lavičky) a nově budou nainstalovány stojany na kola.
Comments


bottom of page