top of page

REVITALIZACE ÚZEMÍ "SKOŘEPKA"

V rámci připravované celkové revitalizace území "Skořepka" je statutární město Brno investorem a stavebníkem připravovaných projektů Nové denní centrum Skořepka, Nová mateřská škola Skořepka a Startovací byty Skořepka. Společnost Hutcham Real, s.r.o. je investorem připravovaného projektu souboru multifunkčních budov v této lokalitě. Statutární město Brno a společnost Hutcham Real, s.r.o. uzavřeli společně Memorandum o spolupráci, jejímž předmětem bylo stanovení základních principů a očekávání při celkové revitalizace území označovaného jako Skořepka.


Projekt denní centrum Skořepka

Statutární město Brno je investorem a stavebníkem připravovaného projektu Nového denního centra, které nahradí stávající provizorní zařízení při ul. Vlhká. Nové Denní centrum bude vybudování při ulici Koliště. Stavba má již pravomocné stavení povolení.


Projekt Nová Mateřská škola Skořepka

V rámci celkové revitalizace území se dále připravuje projekt nové mateřské školky s předpokládanou kapacitou 100 dětí. Předpoklad realizace je rok 2026.


Projekt Startovací byty

Smyslem projektu je další využití nově vybudované budovy Mateřské školy Skořepka. V budově bude možné využít další tři patra pro vybudování startovacích bytů. Předpoklad zahájení realizace je přelom roků 2026/2027, v návaznosti na projekt Nové Mateřské školy Skořepka.
留言


bottom of page