top of page

Přeplněné školky i školy. Brno, kraj i stát musí zasáhnout

Vzdělání pro naše děti musí být priorita pro každého starostu, primátora, hejtmana či předsedu vlády. Je úplně jedno, jestli jste z pravé nebo levé části politického spektra, děti musí být vždy na prvním místě. Nyní se ovšem v Česku schyluje k velmi složité situaci a Brno není výjimkou. Přeplněnost a nedostatečná kapacita v mateřských i základních školách je problémem, který trápí určité regiony již několik let. Bohužel s vypuknutím války na Ukrajině a přílivu uprchlíků do Česka bude již letos problém umístění dětí do vzdělávacích zařízení ještě markantnější.

V čem je největší problém? V drtivé většině městských částí je velmi složité umístit své děti do školek a škol, které jsou v nejbližším okolí k jejich trvalému bydlišti. To platí především tam, kde jsou velká sídliště. Rodiče tak často musí pro své děti hledat školy mimo domovskou městskou část. „Není to jen o tom, že vzdělávacích institucí je málo. Chybí kromě prostor také kvalifikovaná pracovní síla a v neposlední řadě také finance,“ upozorňuje René Černý, kandidát na primátora za hnutí ANO.


Na základních školách chybí lidské zdroje i prostorové kapacity

Černý je místostarostou v Řečkovicích a Mokré Hoře. V této severobrněnské městské části je pět mateřských a dvě základní školy. „U základních škol bychom teoreticky pár volných míst našli, problém je ovšem v nákladech navíc. Podle současné legislativy totiž platí, že pokud překročíme povolený počet žáků ve třídě, musí se celá třída rozdělit na dvě. Tím pádem potřebujete více učitelů, družinářů, ale i kuchařek. Navíc nejde jen o lidské zdroje. Více dětí potřebuje více obědů, větší učebny, šatny, více toalet a podobně,“ připomíná Černý a dodává: „Ze zkušeností vím, že tento problém netrápí jen Řečkovice a Mokrou Horu. Prakticky každý brněnský starosta vám řekne to samé.“


Školky často jen soukromé

Ještě horší situace je ve školách mateřských. V Řečkovicích i přesto, že bude od září otevřena nová třída, nebude dostatek míst pro všechny zájemce. „Současná situace je neúnosná, rodiče musí v mnoha případech hledat mimo trvalé bydliště v jiných městských částech, bohužel ani v okolí často místo pro své děti nenajdou. Řešením mohou být školky soukromé, ale ty si v dnešní době, kdy rostou ceny prakticky všeho, nemůže řada rodin dovolit,“ doplňuje Černý.


Příliv ukrajinských uprchlíků situaci vyeskaloval

Ačkoliv kapacity ve školkách a školách jsou již několik let nejen v Brně na absolutní hraně možného, kvůli válce na Ukrajině se situace kolem umísťování dětí do školských institucích rapidně zhoršila. Podle průzkumu společnosti PAQ Research je v Česku nyní 55 tisíc dětí z Ukrajiny ve věku 7-15 let. Z dat ovšem vyplývá, že se na Ukrajinu plánuje vrátit pouze 14 procent ukrajinských rodin.


Logicky z toho plyne, že tyto rodiny budou chtít své děti zapojit do českého školského systému. Nápor bude tedy již letos v září enormní. V současné chvíli se veškerý tlak přesouvá na tu nejnižší samosprávu, ale tento stav je zkrátka neudržitelný. Nyní musí starostové a primátoři vytvořit tlak na vládu, aby vznikla jasná koncepce, jak vzniklou situaci řešit. Vše by mělo být koordinováno z vlády, zapojit by se měli hejtmani a se samosprávou spolupracovat. Samotné Brno by mělo vytipovat prostory, kde by měly vzniknout další vzdělávací zařízení, ať už se jedná o nové základní a mateřské školy, ale například o různé dětské vzdělávací skupiny. Jde přece o naše děti,“ uzavírá Černý.
bottom of page