top of page

Nový návrh územního plánu města Brna byl představen veřejnosti


Před dvěma lety jsme právem kritizovali připravovaný návrh aktualizace územního plánu Brna. Upozorňovali jsme na celou řadu nedostatků, které mohly nenávratně poškodit rozumný vývoj našeho města a v této podobě neměl šanci na úspěch.


Pro Brno to naštěstí dopadlo dobře, že tato podoba územního plánu nebyla tehdejším zastupitelstvem města, i díky našemu přičinění, odsouhlasena.

 

Od roku 2022 znovu stojíme ve vedení města Brna a tento nelehký úkol na přepracování podoby územního plánu jsme vzali na svá bedra. A byla to velký výzva, vždyť tento nový územní plán se již připravuje 22 let! Za tu dobu prošel 8 různými vedeními města a 2 zpracovateli. Ale i tak jsme se řekli, že nový územní plán postavíme zpět na pevné základy a vrátíme mu tu jeho zásadní podstatu, rozvíjet a chránit.

 

A jaký návrh nového územního plánu představujeme?

 

-            Udržitelný – Dbáme na kompaktní a rovnoměrný rozvoj města.

-            Funkční – Soulad udržitelné dopravy, veřejných prostranství a občanské vybavenosti.

-            Ochranný – Zachováme historické hodnoty města, chráníme zeleň.

-            Regulovaný – Ochrana ploch stávající zástavby.

-            Rozvojový – Jasně deklarovaná rozvojová místa pro zástavbu

 

Věříme, že upravený návrh nového územního plánu bude natolik kvalitní, že získá podporu nejenom napříč všemi stranami, ale také občanů Brna.


O tom se brzy přesvědčíme. Právě dnes 20. února byl zveřejněn upravený návrh nového územního plánu. Od 7.3. proběhne společné projednání, určené zejména pro dotčené orgány statní zprávy, krajský úřad a sousední obce.  


Po vyhodnocení stanovisek bude v nejkratším času určen termín veřejného projednání za účasti občanů.

 




Comments


bottom of page