top of page

Nová tvář Zábrdovic: Modernizace ulice Šámalovy a tramvajové trati přinese zlepšení dopravy

Brno chystá významné dopravní změny v oblasti Zábrdovice. Společnost Skanska, a.s. získala zakázku na rozšíření ulice Šámalovy a úpravu tramvajové trati. Projekt je součástí širší revitalizace areálu bývalé Zbrojovky a slibuje zlepšení dopravy a infrastruktury.


Klíčové změny

Ulice Šámalova bude rozšířena mezi Zábrdovickou a Lazaretní, což zlepší plynulost dopravy a zvýší kapacitu silnice. Tramvajová trať na Zábrdovické mezi zastávkami Vojenská nemocnice a Kuldova projde modernizací, což zlepší plynulost a spolehlivost tramvajového provozu. V Lazaretní ulici vznikne nová křižovatka, která usnadní dopravu a propojení s okolními ulicemi.


Náklady a doba realizace

"Předpokládaná cena zakázky byla 220 milionů korun bez DPH. Vítězná Skanska uspěla s nabídkovou cenou 137 873 437 korun bez DPH. Předpokládáme, že výstavba potrvá 2 roky. V tuto chvíli má stavba všechna potřebná povolení. Na akci se finančeně a projekčně spolupodílí developer Nová Zbrojovka," doplnil náměstek primátorky René Černý.


Kromě hlavních změn zahrnuje projekt i vybudování nové dešťové kanalizace a rekonstrukci stávající, opravu vodovodu a přeložky veřejného osvětlení, parovodu, plynovodu a tramvajové tratě. Nové přístřešky na zastávkách veřejné dopravy, odvodňovací prvky a úprava vegetace také patří mezi plánované úpravy.


Proč se město rozhodlo pro tento projekt?

Rozšíření a úpravy jsou nezbytné pro kvalitní dopravní propojení nově revitalizované oblasti Zbrojovky s okolními částmi města. Zlepšení infrastruktury zvýší komfort a bezpečnost pro obyvatele a návštěvníky. Projekt cílí na zlepšení dopravní infrastruktury a celkovou revitalizaci areálu bývalé Zbrojovky. Změny jsou klíčové pro lepší napojení nové čtvrti na městskou dopravu a silniční síť.
Zdroj: MMBComments


bottom of page