top of page

Na ulici Gajdošova začne rekonstrukce problematického vodovodu a kanalizace

Nejen řidiče, ale také obyvatele Židenic trápily časté havárie vodovodního řadu na ulici Gajdošova. Město nyní využije prací, které probíhají na mostě Otakara Ševčíka a na úseku VMO Tomkovo náměstí – Rokytova, a vodovody a kanalizace na této ulici zrekonstruuje.


„Vodovodní řady v ulici Gajdošova nejsou v dobrém stavu, o čemž svědčí množství havárií, které se zde staly. Každá taková událost, kterých od roku 2018 evidujeme 15, významně ovlivňuje řidiče i místní obyvatele. Rekonstrukci vodovodů a kanalizace proto město provede v době, kdy je v blízkosti opravován most Otakara Ševčíka nedaleko se staví nový úsek VMO. Využijeme tak nastavených objízdných tras a přejdeme dopravním omezením v příštích letech,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.


Rekonstrukci pokrývají dvě samostatné zakázky. První se týká části ulice Gajdošova od mostu Otakara Ševčíka po křížení s ulicí Podpísečnou. Zde se bude převážně pracovat na vedlejší obslužné komunikaci.


„Druhá zakázka zahrnuje část ulice od Mikšíčkovy po Bubeníčkovu. Ta už více zasáhne do samotné komunikace ulice Gajdošova. Začátek prací jsme u obou etap naplánovali na listopad letošního roku s tím, že na to mají vybraní zhotovitelé 53 týdnů, tedy přibližně jeden rok," dodal 1. náměstek primátorky René Černý.


Celková cena rekonstrukce vodovodů a kanalizace v obou zakázkách činí 145,2 milionů Kč. První zmiňovanou část bude míst na starost společnost PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost. Druhou zakázku zajistí společnost Inženýrské stavby Brno.


zdroj: brno.cz
Comments


bottom of page