top of page

Kanalizaci a vodovod v Masarykově ulici v Modřicích čeká rekonstrukce

Brněnští radní dnes schválili výběr zhotovitele, který zajistí rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Masarykově ulici v Modřicích. Práce dostane na starosti společnost Inženýrské stavby Brno, která předložila nabídkovou cenu 45,6 milionu korun bez DPH. Rekonstrukce potrvá jeden rok.

 

„Počítá se s rekonstrukcí celkem 412,24 metrů kanalizačních stok a také 229,56 metrů přípojek. Pravděpodobně bude nutné také udělat menší přeložku vodovodu ze Žižkovy. Počítá se i s rekonstrukcí vodovodních řadů v Masarykově od Žižkovy po Benešovu. Cílem prací je zlepšení odtokových poměrů kanalizační sítě a také kvalitnější zásobování pitnou vodou bez havarijních situací,“ uvedla primátorka města Markéta Vaňková

 

Radní vybrali jako zhotovitele prací firmu Inženýrské stavby Brno. „Nabídková cena činí 45,6 milionu korun bez DPH. Město Modřice uhradí 21 milionů korun a pokryje tak náklady na rekonstrukci kanalizace. Předpokládaná maximální délka prací byla investorem akce stanovena na 73 týdnů od předání staveniště, nicméně na základě nabídky se zhotovitel zavázal vše stihnout za 52 týdnů, tedy za jeden rok,“ řekl 1. náměstek primátorky René Černý. Stavba je koordinována s navazující obnovou povrchů, kterou zajišťuje Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje. Práce by se měly uskutečnit v letech 2024-2025.


Zdroj: Magistrát města Brna
Commentaires


bottom of page