top of page

Jak dál s multifunkční halou?

Jde o největší strategický projekt města Brna pro stávající volební období. Zároveň je nutné zmínit, že se nejedná o jednoúčelovou halu, ale o halu multifunkční. Její náplní nebude pouze hokej, jak je často nejen v médiích prezentováno, ale celá řada jiných sportovních a kulturních akcí, které posunou Brno mezi evropskou elitu.Multifunkční hala bude mít nadregionální význam a významným způsobem se díky ní doplní infrastruktura v druhém největším městě republiky.


Součástí přestavby celého území je totiž mimo jiné vybudování dopravního skeletu u ulice Bauerova, dále pak také navazující parkoviště s multifunkčním využitím pro Brněnské veletrhy a výstavy, novou halu, Riviéru i Anthropos.


Vzhledem k tomu, že práce na této stavbě trvá již několik let a byly na ni vynaloženy značné finanční prostředky, považuje vedení města Brna za vhodné přípravu tohoto projektu dokončit.


Comentários


bottom of page