top of page

Dům pro Julii bude hotový již v dubnu

Stavba Domu pro Julii je v plném proudu. Protože na zhotovitele čekalo hned několik nemilých překvapení, posunulo se dokončení prací na začátek dubna. Brněnští radní dnes souhlasili s prodloužením realizace dětského hospice a s úpravami týkajícími se poskytnutí dotace.


Dětský hospic Dům pro Julii vzniká v blízkosti domova pro seniory na Kociánce. Stavba začala v srpnu 2022 a měla trvat 15 měsíců. Objevilo se však několik komplikací, které ji zpozdily. Jedná se hlavně o nález skládky komunálního odpadu při provádění zemních prací. Všechen odpad byl vytěžen a odborně zlikvidován. „Další problémy se vyskytly záhy. Nevhodné nestabilní podloží muselo být odtěženo a odvezeno na skládku a následně se začalo pracovat na základech domu. Naštěstí se poté vše rozběhlo, jak mělo,“ nastínila primátorka města Brna Markéta Vaňková.


Nyní se intenzivně pracuje jak uvnitř, tak z venku budovy. Finišuje se na opláštění domu modřínovými biodeskami. Uvnitř také panuje čilý ruch – pokládají se podlahové krytiny, montují se světla, vypínače či zásuvky, kompletuje se vybavení hygienického zázemí. Zapojuje se také bazénová technologie a vybavení dalších odborných terapií, které budou využívat klienti hospice.

Jakmile to počasí dovolí, stavbaři začnou i s terénními úpravami. Vzniknou nové chodníky, komunikace, parkoviště i sadové úpravy okolí Domu pro Julii. „Jeho součástí je také pochozí střecha, která zcela zapadne do okolního prostředí, protože budova je zapuštěna do svahu. Ve vnitřním nádvoří bude klidová zóna s jezírkem a vegetací. Tady budou moci trávit čas klienti a jejich rodiny. Hospic bude mít 10 samostatných pokojů a zázemí pro rodiny. Jeho jedinečnost je ukryta ve spojení sociálních a zdravotních služeb, které jsou nutné pro péči o nevyléčitelně nemocné děti a mladistvé,“ doplnila Markéta Vaňková.


Od Nového roku vše funguje v režimu tzv. nedokončeného projektu. „Tento režim prodlouží realizaci Domu pro Julii i po 31. prosinci 2023, což je konečné datum způsobilosti výdajů v dotačním programu Integrovaného regionálního operačního programu. Dotace se čerpala do uvedeného termínu, tedy do konce roku 2023. Práce provedené v letošním roce budou hrazeny z rozpočtu města,“ vysvětlil náměstek primátorky pro oblast investic René Černý.

Celkové náklady na stavbu jsou 176 milionů korun bez DPH, dotace se předpokládá ve výši 92 milionů korun. Kolaudaci stavby a předání provozovateli do užívání očekáváme do konce května 2024.
Zdroj fotografií i textu: Magistrát města Brna

Comments


bottom of page