top of page

Brno má schválený rozpočet

Rozpočet města Brna pro rok 2023 je schválen. Bude se hospodařit s celkem 19,5 miliardami korun. Na investice půjde skoro 30 %. Zároveň bude v rozpočtu vytvořena rezerva v objemu 700 milionů Kč. Na dofinancování investičních potřeb města Brna je v rozpočtu navržen úvěr v objemu 2,3 miliardy Kč.


V současnosti pokračujeme v realizaci důležitých projektů pro město Brno. Pravidelně se zúčastňuji kontrolních dnů, i proto mi dovolte představit dva projekty, které patří mezi naprosto stěžejní.
Protipovodňová opatření 7. a 8. etapa


Nyní probíhá realizace protipovodňových opatření, a to 7. a 8. etapa. Termín dokončení je nyní nastaven na 31. 1. 2024. V posledních dnech dochází k doprojektování změn, v současnosti se také chystá výběrové řízení se společností MT Legal na projekční práce, které budou potřeba po celou dobu realizace. Bohužel u viaduktu na Uhelné jsou nyní pozastaveny práce. Vše koordinujeme se Správou železnic tak, aby se vše stihlo v předpokládaném termínu.


Rekonstrukce Mendlova náměstí


Druhým velmi důležitým projektem je rekonstrukce Mendlova náměstí, které by mělo být dokončeno už za měsíc, přesněji do 15. 2. 2023. Teplárny Brno zde budou zasahovat do smyčky tramvajové trati, která měla být osazena luční trávou. Tyto práce ale proběhnou až po dokončení prací. Provede je Veřejná zeleň města Brna.


Základ pro sochu Gregora Johanna Mendela je už hotový, nyní se dodělávají povrchy v nejbližším okolí náměstí. I stromy jsou již osazeny a v současnosti probíhá instalace mobiliáře.bottom of page