top of page

Brno je o krok blíže k novému hlavnímu nádraží

Informovat odborníky o aktuálním stavu a dalším postupu přípravy železničního uzlu, nového brněnského hlavního nádraží, nové čtvrti Trnitá a vysokorychlostních tratí. To byly cíle konference Budoucnost železničního uzlu Brno a rychlých spojení v České republice, která proběhla ve čtvrtek 14. března 2024 v prostorách Hvězdárny a planetária Brno pořádané městem Brnem a Správou železnic.


Železniční uzel je považován za nejvýznamnější dopravní stavbu v Brně s mnoha přínosy na místní, regionální i celostátní úrovni. „Přestavba železničního uzlu zlepší regionální i mezinárodní dostupnost Brna, navíc se zvýší komfort pro cestující. Díky zjednodušení železniční sítě se omezí fragmentace území města a v uvolněných plochách mohou vzniknout nová veřejná prostranství, parky a trasy pro pěší či cyklostezky. Samotné nové hlavní nádraží, jehož podoba veřejnost velmi zaujala, pak také bude vstupní branou do města i těžištěm nové městské čtvrti Trnitá,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková a připojila poděkování všem zainteresovaným subjektům za odvedenou práci.


„Od nekonečných debat o variantách a podvariantách přesunu brněnského nádraží jsme se definitivně posunuli k přípravě konkrétního řešení Železničního uzlu Brno. Z celé řady aktivit je možné jmenovat například chystané zadání zpracování dokumentace pro proces EIA nebo zadání dokumentace pro postup výstavby ŽUB. Pokračovat bude rekonstrukce stanice Brno-Královo Pole i přípravy modernizací dalších brněnských stanic,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka.

Generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda dodal: „Modernizace brněnského železničního uzlu je investicí do budoucnosti. Nové nádraží, vysokorychlostní železnice a modernizované tratě povedou k významnému rozvoji železniční dopravy v Brně i celém regionu. Pevně věřím, že díky úzké spolupráci všech zainteresovaných subjektů se tento projekt povede dotáhnout do cíle.“

Zatímco vybudování samotného hlavního nádraží zajišťuje Správa železnic, město Brno bude stavět v přilehlém okolí, v takzvaném přednádraží a zanádraží. „Vzniknout zde má uzel veřejné dopravy s autobusovým nádražím a přestupním terminálem MHD, odstavnými parkovišti, stanovišti taxi nebo s úschovnami kol, dále také dva nové mosty přes řeku Svratku, ale i stromořadí. Některé potřebné stavební práce již běží, což je případ prodloužení ulice Uhelné jižně od Opuštěné. Vyzdvihnout musím velmi dobrou spolupráci se Správou železnic na studiích, které navazují na architektonickou soutěž a které připravovali její vítězové, tedy ateliéry Benthem Crouwel Architects a West 8, ve spolupráci s tuzemským ateliérem A8000,“ sdělil 1. náměstek primátorky René Černý


Modernizovaný železniční uzel umožní díky novému hlavnímu nádraží i dalším terminálům častější spojení Brna a regionu. „Tomu bude odpovídat i síť a návaznost spojů Dopravního podniku města Brna. Slibujeme si od toho, že atraktivní veřejná doprava může změnit chování lidí, a po Brně by tak mohlo jezdit méně aut. Počítáme také s tím, že brněnský železniční uzel bude připraven na zapojení vysokorychlostních tratí, se Správou železnic a s Ministerstvem dopravy na tom intenzivně spolupracujeme,“ informoval radní města Brna pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.


Mezinárodní architektonicko-urbanisticko-dopravní soutěž na nové hlavní nádraží v Brně, jejímiž zadavateli bylo město Brno a Správa železnic, proběhla v roce 2021. Podobu nového hlavního nádraží navrhla a vítězem soutěže se stala nizozemská studia Benthem Crouwel Architects a West8. Ta v minulém roce dokončila komplexní architektonickou studii, která představuje návrh, jenž reflektuje potřeby moderního a udržitelného městského prostředí. Dokončení architektonické studie představovalo další důležitý krok v přípravě nového brněnského nádraží.


Město Brno i Správa železnic pokračují v přípravě a realizaci projektů dle platného územního rozhodnutí Železničního uzlu Brno. Na straně města se jednalo o ulice Uhelná, Kalová, Bulvár sever a Bulvár jih. Město též postoupilo v přípravě protipovodňových opatření, etap IX, X, XI, které úzce souvisí s projektem ŽUB. Správa železnic pokročila v přípravě projektů modernizace stanice Brno-Židenice a úprav stanice Brno-Maloměřice (most Bubeníčkova) a modernizace traťového úseku Brno-Židenice – odbočka Brno-Černovice (Klíny-Nevrklova).


Zdroj: MMB

Comments


bottom of page