top of page

Brno hledá projektanta dalších etap protipovodňových opatření

Realizace protipovodňových opatření je zásadní pro další rozvoj města. Město ve spolupráci s Kanceláří architekta města Brna připravuje úpravu nábřeží Svitavy v lokalitě bývalého areálu Zbrojovky. Brněnští radní nyní schválili zahájení zadávacího řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro etapy XXI a XXII (Zbrojovka).


„Etapy XXI a XXII se týkají úseku, který začíná v blízkosti mostu u ulice Křenové a vede až po pravobřežní náhon nad jezem Edler u Maloměřického mostu. Úkolem pro vybraného zhotovitele bude naprojektovat protipovodňová opatření tak, abychom získali společné povolení a také dokumentaci pro samotné provedení stavby. Předpokládáme, že by tato zakázka neměla stát více než 31,9 milionu korun včetně DPH. Naprojektováno by mělo být do roku 2025, kdy by mohly začít samotné práce. Předpokládané náklady na stavbu nyní činí více než 822 milionů korun včetně DPH. Město se bude snažit zajistit spolufinancování z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027. Dotace by mohla dosáhnout až 100 % způsobilých výdajů,“ upřesnil 1. náměstek primátorky města Brna René Černý.


Podoba nábřeží Svitavy v lokalitě postupně revitalizovaného areálu bývalé Zbrojovky se promění. „V úsecích, kde to bude možné, bude snížen břeh a budou zde projektovány zatravněné povodňové prvky. Naopak u zástavby budou navrženy protipovodňové stěny, které budou doplněny mobilním hrazením. Zároveň se Povodí Moravy postará o rekonstrukci tří jezů – budou zde doplněny rybí přechody a také vodácké propusti,“ doplnil radní města Brna pro územní plánování a rozvoj Petr Bořecký.


Součástí projektu jsou i architektonicko-krajinářská a dopravní řešení navazujících oblastí. Díky tomu bude nábřeží plnit jak vodohospodářskou a ekologickou funkci, tak rekreační a pobytovou.

Na zhruba půlkilometrové části levého břehu protipovodňová opatření vybuduje společnost NOVÁ ZBROJOVKA, a to na základě uzavřené smlouvy o spolupráci.


Pokud realizace začne v roce 2025, měla by být do dvou let hotová.Zdroj: brno.cz
Comments


bottom of page