top of page

Atletická hala nebude. Proč?

Národní sportovní agentura rozhodla, že Brnu nepošle dotaci 300 milionů korun na stavbu atletické haly. Vedení Brna žádost podalo loni, na státní dotaci však spoléhá už tři roky. Osud slibované haly je tak nejasný.


Je nám velmi líto, že se stav okolo projektu atletické haly dostal do této fáze. Myšlenka na výstavbu haly se zrodila už během volebního období 2014 - 2018, tedy v době, kdy Brno vedlo hnutí ANO. Již na konci června 2018 brněnští radní vybrali sdružení firem, které mělo za 649 milionů korun bez DPH postavit atletickou halu v univerzitním kampusu. Halu pro 2 000 lidí mělo postavit sdružení firem IMOS Brno, a.s. Hochtief CZ,a a.s. a Sport Construction, a.s..


Ihned po volbách v roce 2018, kdy bylo jasné, že nebudeme součástí povolební koalice, jsme opakovaně apelovali na současné vedení města, aby se stavbou neotálelo. Hala měla být hotova v roce 2021. Stala by se zázemím atletů, kteří na jižní Moravě vlastní halu nemají. Vybrané společnosti měli 35 měsíců na dokončení stavby, a to včetně vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Na samotnou stavbu se počítalo s 19 měsíci.


Sdružení IMOS Brno, a. s., HOCHTIEF CZ, a. s., a SPORT Construction, a. s. skutečně získalo pravomocné stavební povolení na konci června 2020 a do dvou měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení mohlo zahájit stavbu. Vedení města však započalo se zhotovitelem jednání o pozastavení výstavby! Nová koalice to zdůvodnila nedořešenou dotací od Národní sportovní agentury ve výši 300 milionů korun.


Bohužel na začátku dubna letošního roku Národní sportovní agentura ukončila dotační řízení na výstavbu atletické haly. Důvodem bylo nedoložení platného položkového rozpočtu na stavbu. Pokud by stávající koalice nebránila ve výstavbě zhotoviteli, tak by dnes už bez pochyby atletická hala na Kampusu stála a s největší pravděpodobností i Národní sportovní agentura by dotaci ve výši 300 milionů korun poskytla, protože by existovala dokumentace pro provedení stavby, ze které je jasný položkový rozpočet pro výstavbu.


Je pro nás obrovským překvapením, že i přes neustálé výzvy k akci, nedokázalo vedení města splnit podmínky k udělení dotace. Text vydaný ve čtvrtek na portálu idnes.cz [2] je nejen pro brněnský, ale i pro celý jihomoravský sport velmi smutnou zprávou. Brněnští atleti mají již nyní velmi složité podmínky pro vrcholový sport a kvůli odkladu stavby nové atletické haly se jim bude konkurence minimálně v blízké budoucnosti vzdalovat.


Přesto nadále doufáme, že současné vedení Magistrátu města Brna ještě před podzimními komunálními volbami stihne vzniklou situaci napravit a připravit pro nové vedení města podmínky, díky kterým dotaci od Národní sportovní agentury v co nejkratší možné době získá. Bohužel, při současném růstu cen je jisté, že každý další den, kdy se stavbou otálí, se významně prodraží. Snad se tedy situaci podaří vyřešit co nejdříve.


René Černý
Commentaires


bottom of page